АФИ 2010 ООД

 Фирма АФИ2010 ООД е създадена през 2007 година с основна дейност, добиване и преработка на различни видове дървесина, и дистрибутиране на машини за дървообработване.  Фирма АФИ 2010 ЕООД разполага с специализирани камиони за превоз на трупи и дървен материал, всички камиони са оборудвани с кранове Палфингер.